At Vemb Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
 • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
 • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
 • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Vemb Skole

Vemb Skole Vision og værdigrundlag

Vision for Vemb Skole

Vi ønsker at fremme udviklingen af en skole, hvor eleverne føler sig trygge og glade for at komme og hvor der er gode betingelser for udvikling og læring.

Værdigrundlag for Vemb Skole

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle føler sig trygge og at alle er glade for at komme på skolen

Det betyder at:

 • alle skal vise hensyn til hinanden både i sprog og i omgangsform

 • alle skal behandle hinanden som ligeværdige mennesker

 • alle skal opleve at være en vigtig del af et positivt fællesskab

 • der skal være et tillidsfuldt samarbejde mellem alle partner

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en personlig udvikling og social læring

Det betyder at:

 • der skal være gode muligheder for oplevelser

 • der skal være plads til forskellighed

 • eleverne skal lære at samarbejde

 • der skal lægges vægt på engagement og ansvarlighed

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en faglig indlæring.

Det betyder at:

 • der skal være tidssvarende undervisningsmaterialer og fysiske rammer

 • undervisningsformerne skal tilpasses de faglige emner og klassens elever

 • der skal være optimale udfordringer for den enkelte

 • der skal lægges vægt på en løbende faglig og pædagogisk udvikling af personalet

 • hver enkelt skal gøre sit bedste for at deltage positivt og aktivt i undervisningen

Formuleret efter drøftelse blandt alle skolens parter

Aske Andersen a few seconds ago
Vemb Skole
Skolegade 12
7570 Vemb

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vemb Skole

Read a bit more about Vemb Skole.