ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Vemb Skole

Vemb Skole Vision og værdigrundlag

Vision for Vemb Skole

Vi ønsker at fremme udviklingen af en skole, hvor eleverne føler sig trygge og glade for at komme og hvor der er gode betingelser for udvikling og læring.

Værdigrundlag for Vemb Skole

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle føler sig trygge og at alle er glade for at komme på skolen

Det betyder at:

 • alle skal vise hensyn til hinanden både i sprog og i omgangsform

 • alle skal behandle hinanden som ligeværdige mennesker

 • alle skal opleve at være en vigtig del af et positivt fællesskab

 • der skal være et tillidsfuldt samarbejde mellem alle partner

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en personlig udvikling og social læring

Det betyder at:

 • der skal være gode muligheder for oplevelser

 • der skal være plads til forskellighed

 • eleverne skal lære at samarbejde

 • der skal lægges vægt på engagement og ansvarlighed

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en faglig indlæring.

Det betyder at:

 • der skal være tidssvarende undervisningsmaterialer og fysiske rammer

 • undervisningsformerne skal tilpasses de faglige emner og klassens elever

 • der skal være optimale udfordringer for den enkelte

 • der skal lægges vægt på en løbende faglig og pædagogisk udvikling af personalet

 • hver enkelt skal gøre sit bedste for at deltage positivt og aktivt i undervisningen

Formuleret efter drøftelse blandt alle skolens parter

Aske Andersen a few seconds ago
Vemb Skole
Skolegade 12
7570 Vemb

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vemb Skole

Read a bit more about Vemb Skole.