SkoleIntra is a school platform.

 • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
 • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
 • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
 • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
 • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
 • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Vemb Skole

Read a bit more about Vemb Skole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vemb Skole

Vemb Skole Vision og værdigrundlag

Vision for Vemb Skole

Vi ønsker at fremme udviklingen af en skole, hvor eleverne føler sig trygge og glade for at komme og hvor der er gode betingelser for udvikling og læring.

Værdigrundlag for Vemb Skole

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle føler sig trygge og at alle er glade for at komme på skolen

Det betyder at:

 • alle skal vise hensyn til hinanden både i sprog og i omgangsform

 • alle skal behandle hinanden som ligeværdige mennesker

 • alle skal opleve at være en vigtig del af et positivt fællesskab

 • der skal være et tillidsfuldt samarbejde mellem alle partner

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en personlig udvikling og social læring

Det betyder at:

 • der skal være gode muligheder for oplevelser

 • der skal være plads til forskellighed

 • eleverne skal lære at samarbejde

 • der skal lægges vægt på engagement og ansvarlighed

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en faglig indlæring.

Det betyder at:

 • der skal være tidssvarende undervisningsmaterialer og fysiske rammer

 • undervisningsformerne skal tilpasses de faglige emner og klassens elever

 • der skal være optimale udfordringer for den enkelte

 • der skal lægges vægt på en løbende faglig og pædagogisk udvikling af personalet

 • hver enkelt skal gøre sit bedste for at deltage positivt og aktivt i undervisningen

Formuleret efter drøftelse blandt alle skolens parter

Aske Andersen a few seconds ago
Vemb Skole
Skolegade 12
7570 Vemb