Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Vestrup Skole

Skolens hovedbygning er bygget i 1963, og der er i 2009 suppleret med en indskolingsbygning, som indeholder klasselokale til børnehaveklassen og 1. klasse samt et specialundervisningslokale og 2 toiletter. I 2009 har skolens gårdtoiletter gennemgået en omfattende renovering. I august 2008 kunne vi indvie en ny legeplads og aktivitetsbane. Startkapitalen var 60.000 kr., som gennem en del år var sparet op af skolens sparsomme budget. Skolebestyrelsen havde succes med at skaffe sponsormidler, og i løbet af et år blev der indsamlet penge, så der samlet kunne investeres 250.000 kr. i en ny legeplads.

Der er faglokaler til musik, billedkunst, sløjd, hjemkundskab, skolebibliotek og idræt (dog kun med et omklædningsrum). På edb området er skolen veludstyret, der er 18 edb maskiner på skolebiblioteket, små bærbare computer til alle elever, interaktive tavler i alle klasseværelser, samt en hel del Ipads til brug i undervisningen. Alle maskiner er i netværk, og har adgang til internettet og en omfattende programpakke. Der er gode udendørs faciliteter med en stor sportsplads og en ny legeplads med en multibane.

På det pædagogiske område er der mange tiltag: Ved fælles hjælp af lærere, elever, forældre er der blevet rejst to ”huggehuse”, som bl.a. bliver brugt til N/T timer. I 2009 blev der i forbindelse med et udviklingsprojekt indlagt vand og el i huggehusene, der er bålplads, og mulighed for at bruge en mobil smedje på pladsen. Vi har en skurvogn ca. 1 km. fra skolen, i naturterræn. Kost og motion har gennem en del år været et indsatsområde. Eleverne i de små klasser starter hver morgen med en løbetur. Der kan bestilles mælk og frugt. Vi har en filmklub for indskolingen. Vi har et aktivt musikliv bl.a. kor. Med hjælp fra musikskolen bliver der undervist i brug af forskellige instrumenter. Der er forårs og julekoncert. Skolefesten foregået i et cirkustelt, så der er plads til alle skolens elever og forældre på en gang, og der er blevet tradition for, at 4.-7. klasse opfører en musical. Til diverse arrangementer skolefest, koncerter, m.v. er det forældrene, der står for kaffebord og kagebageri. Skolen som kulturcenter er tanken bag ”Åben Skole”. Et aktivitets-udvalg med repræsentanter fra foreninger, inklusiv pensionister og menighedsråd, i skoledistriktet står bag 2 årlige arrangementer med fællesspisning, (forældrene i en klasse står for madlavning) derefter er der værksteder af forskellig art. Selve arrangementet løber rundt med en pris på 20 kr. for et måltid varmt mad.

Aske Andersen a few seconds ago
Vestrup Skole
Vestrupvej 23
9600 Aars

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.