At Vestrup Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Vestrup Skole

Skolens hovedbygning er bygget i 1963, og der er i 2009 suppleret med en indskolingsbygning, som indeholder klasselokale til børnehaveklassen og 1. klasse samt et specialundervisningslokale og 2 toiletter. I 2009 har skolens gårdtoiletter gennemgået en omfattende renovering. I august 2008 kunne vi indvie en ny legeplads og aktivitetsbane. Startkapitalen var 60.000 kr., som gennem en del år var sparet op af skolens sparsomme budget. Skolebestyrelsen havde succes med at skaffe sponsormidler, og i løbet af et år blev der indsamlet penge, så der samlet kunne investeres 250.000 kr. i en ny legeplads.

Der er faglokaler til musik, billedkunst, sløjd, hjemkundskab, skolebibliotek og idræt (dog kun med et omklædningsrum). På edb området er skolen veludstyret, der er 18 edb maskiner på skolebiblioteket, små bærbare computer til alle elever, interaktive tavler i alle klasseværelser, samt en hel del Ipads til brug i undervisningen. Alle maskiner er i netværk, og har adgang til internettet og en omfattende programpakke. Der er gode udendørs faciliteter med en stor sportsplads og en ny legeplads med en multibane.

På det pædagogiske område er der mange tiltag: Ved fælles hjælp af lærere, elever, forældre er der blevet rejst to ”huggehuse”, som bl.a. bliver brugt til N/T timer. I 2009 blev der i forbindelse med et udviklingsprojekt indlagt vand og el i huggehusene, der er bålplads, og mulighed for at bruge en mobil smedje på pladsen. Vi har en skurvogn ca. 1 km. fra skolen, i naturterræn. Kost og motion har gennem en del år været et indsatsområde. Eleverne i de små klasser starter hver morgen med en løbetur. Der kan bestilles mælk og frugt. Vi har en filmklub for indskolingen. Vi har et aktivt musikliv bl.a. kor. Med hjælp fra musikskolen bliver der undervist i brug af forskellige instrumenter. Der er forårs og julekoncert. Skolefesten foregået i et cirkustelt, så der er plads til alle skolens elever og forældre på en gang, og der er blevet tradition for, at 4.-7. klasse opfører en musical. Til diverse arrangementer skolefest, koncerter, m.v. er det forældrene, der står for kaffebord og kagebageri. Skolen som kulturcenter er tanken bag ”Åben Skole”. Et aktivitets-udvalg med repræsentanter fra foreninger, inklusiv pensionister og menighedsråd, i skoledistriktet står bag 2 årlige arrangementer med fællesspisning, (forældrene i en klasse står for madlavning) derefter er der værksteder af forskellig art. Selve arrangementet løber rundt med en pris på 20 kr. for et måltid varmt mad.

Aske Andersen a few seconds ago
Vestrup Skole
Vestrupvej 23
9600 Aars

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vestrup Skole

Read a bit more about Vestrup Skole.