At Vindblæs Friskole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Vindblæs Friskole

Vindblæs Friskole en friskole, der bygger på den grundtvig/koldske skoletradition. Det er vores mål at drive en friskole, der har til formål at udvikle det enkelte barns selvværd i et spændende og forpligtende samarbejde. Vi har som kodeord for arbejdet i vores skole valgt ordene virkelyst, menneskeværd og gensidigt samarbejde. Vores skole skal være en levende skole, hvor børnene tilegner sig den viden og erfaring, der vil gøre dem i stand til at blive aktive medlemmer af samfundet og give deres bidrag til helheden.

Aske Andersen a few seconds ago
Vindblæs Friskole
Norupvej 75
8970 Havndal

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vindblæs Friskole

Read a bit more about Vindblæs Friskole.