ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Vindblæs Friskole

Vindblæs Friskole en friskole, der bygger på den grundtvig/koldske skoletradition. Det er vores mål at drive en friskole, der har til formål at udvikle det enkelte barns selvværd i et spændende og forpligtende samarbejde. Vi har som kodeord for arbejdet i vores skole valgt ordene virkelyst, menneskeværd og gensidigt samarbejde. Vores skole skal være en levende skole, hvor børnene tilegner sig den viden og erfaring, der vil gøre dem i stand til at blive aktive medlemmer af samfundet og give deres bidrag til helheden.

Aske Andersen a few seconds ago
Vindblæs Friskole
Norupvej 75
8970 Havndal

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vindblæs Friskole

Read a bit more about Vindblæs Friskole.