LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Vindblæs Friskole

Vindblæs Friskole en friskole, der bygger på den grundtvig/koldske skoletradition. Det er vores mål at drive en friskole, der har til formål at udvikle det enkelte barns selvværd i et spændende og forpligtende samarbejde. Vi har som kodeord for arbejdet i vores skole valgt ordene virkelyst, menneskeværd og gensidigt samarbejde. Vores skole skal være en levende skole, hvor børnene tilegner sig den viden og erfaring, der vil gøre dem i stand til at blive aktive medlemmer af samfundet og give deres bidrag til helheden.

Aske Andersen a few seconds ago
Vindblæs Friskole
Norupvej 75
8970 Havndal