SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Vindblæs Friskole

Read a bit more about Vindblæs Friskole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vindblæs Friskole

Vindblæs Friskole en friskole, der bygger på den grundtvig/koldske skoletradition. Det er vores mål at drive en friskole, der har til formål at udvikle det enkelte barns selvværd i et spændende og forpligtende samarbejde. Vi har som kodeord for arbejdet i vores skole valgt ordene virkelyst, menneskeværd og gensidigt samarbejde. Vores skole skal være en levende skole, hvor børnene tilegner sig den viden og erfaring, der vil gøre dem i stand til at blive aktive medlemmer af samfundet og give deres bidrag til helheden.

Aske Andersen a few seconds ago
Vindblæs Friskole
Norupvej 75
8970 Havndal