At Empire Beauty School-Hanover we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Empire Beauty School-Hanover

Empire Beauty School-Hanover is a premier beauty school located in Hanover, Pennsylvania. Empire Beauty School-Hanover offers a variety of courses to help individuals get started in the beauty industry. The school provides quality education to the students in order to help them become successful beauty professionals.

At Empire Beauty School-Hanover, students can choose from several programs, such as cosmetology, esthetics, nail technology, makeup artistry, and more. The school also offers advanced classes and specialty training for cosmetology students. The instructors at Empire Beauty School-Hanover are experienced professionals who will help students learn the skills needed to succeed in the beauty industry.

In addition to its courses, Empire Beauty School-Hanover also provides support services to its students such as career services, financial aid, and student resources. The school's career services department helps students prepare for job interviews and find employment after graduation. The financial aid department assists students in applying for loans and grants to fund their education. Lastly, the student resources department provides valuable information on the beauty industry and helps students stay informed about the latest trends and developments in the field.

Empire Beauty School-Hanover also offers a wide range of activities and events that allow students to network with other beauty professionals. These activities include seminars, workshops, and guest lectures. Additionally, the school hosts an annual career fair that allows students to meet employers in the industry and showcase their skills.

Empire Beauty School-Hanover is dedicated to helping its students reach their full potential in the beauty industry. With its quality courses, support services, and activities, the school ensures that its graduates are well-equipped with the knowledge and skills necessary for success. If you're interested in getting started in the beauty industry, consider enrolling at Empire Beauty School-Hanover today! Take the first step towards a rewarding career in the beauty industry by enrolling at Empire Beauty School-Hanover!

Aske Andersen a few seconds ago
Empire Beauty School-Hanover
1000 Carlisle St Suite 1600
Hanover
PA 17331
USA

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Empire Beauty School-Hanover

Read a bit more about Empire Beauty School-Hanover.