ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Empire Beauty School-Hanover

Empire Beauty School-Hanover is a premier beauty school located in Hanover, Pennsylvania. Empire Beauty School-Hanover offers a variety of courses to help individuals get started in the beauty industry. The school provides quality education to the students in order to help them become successful beauty professionals.

At Empire Beauty School-Hanover, students can choose from several programs, such as cosmetology, esthetics, nail technology, makeup artistry, and more. The school also offers advanced classes and specialty training for cosmetology students. The instructors at Empire Beauty School-Hanover are experienced professionals who will help students learn the skills needed to succeed in the beauty industry.

In addition to its courses, Empire Beauty School-Hanover also provides support services to its students such as career services, financial aid, and student resources. The school's career services department helps students prepare for job interviews and find employment after graduation. The financial aid department assists students in applying for loans and grants to fund their education. Lastly, the student resources department provides valuable information on the beauty industry and helps students stay informed about the latest trends and developments in the field.

Empire Beauty School-Hanover also offers a wide range of activities and events that allow students to network with other beauty professionals. These activities include seminars, workshops, and guest lectures. Additionally, the school hosts an annual career fair that allows students to meet employers in the industry and showcase their skills.

Empire Beauty School-Hanover is dedicated to helping its students reach their full potential in the beauty industry. With its quality courses, support services, and activities, the school ensures that its graduates are well-equipped with the knowledge and skills necessary for success. If you're interested in getting started in the beauty industry, consider enrolling at Empire Beauty School-Hanover today! Take the first step towards a rewarding career in the beauty industry by enrolling at Empire Beauty School-Hanover!

Aske Andersen a few seconds ago
Empire Beauty School-Hanover
1000 Carlisle St Suite 1600
Hanover
PA 17331
USA

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Empire Beauty School-Hanover

Read a bit more about Empire Beauty School-Hanover.