At Falkenborgskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Falkenborgskolen

Falkenborgskolen er et fantastisk sted at være. Det er en grundskole beliggende Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund. Skolen består af et stort og moderne læringsmiljø, der tager hånd om elever fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Denne skole har et velplejet udseende med pæne grønne omgivelser og smukke træer, der omringer skoleområdet. Elevene er involveret i den daglige drift: de sorterer affald, vander planter, maler skilte og forbedrer skolens generelle udseende. Som eleverne lære om miljøvenlige teknikker som kompostering, både indendørs og udendørs. Dette giver dem en dybere forståelse af miljøbeskyttelse og ansvarlighed for deres handlinger.

Skolen lægger stor vægt på at give eleverne de grundlæggende værktøjer de skal bruge for at blive succesrige i det 21. århundrede: kritisk tænkning, kreativ problemløsning, samarbejde og IT-skills. Skolen tilbyder mange spændende fagtilbud som fysik, it-teknologi, madkundskab og softwareudvikling - disse programmer giver eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer i alderen 8-15 år.

Falkenborgskolen er et førende læringscenter for ungdomsuddannelser i regionen. Skolens påskønnelse af hands-on aktiviteter minder børn om hvor glade de skal være for at studere her - det motiverer dem til at fokusere på det akademiske aspekt af læringen. I stedet for det traditionelle klasseværelse lærer eleverne ved at samarbejde og arbejde i grupper på alle niveauer. Det giver dem en helt ny måde at nærme sig et emne på, da problemløsning gennemført i grupper oftest bringer mest inspirerende og opløftende resultater frem i lyset.

Falkenborgskolen er godt rustet til fremtiden - skolen tilbyder et afslappet miljø af tillid og åbenhed mellem elever, studerende, lærere og administratorer. Dette inspirerer alle involverede til at tage ansvar for deres bidrag fra alle leder af læringsmiljøet. Skolen forsøger at forberede børnene på fremtiden ved at levere overlegen undervisning der udvider deres erfaring med forskellige situationer, såsom globalisering, likestilling mellem kønnene og civil indflydelse i dagens samfund

Selvom Falkenborgskolen har mange styrker, er der altid plads til forbedringer på ethvert område. Derfor arbejder skolens ledelse med jævne mellemrum med anerkendte eksperter inden for forskellige fagkasser for at planlægge fremtiden for skolens fremgang med innovationen som det overordnede mål.

Ved Falkenborgskolen er vi overbeviste om, at med en sund balance mellem akademiske værktøjer og praksisbaseret læring kan enhver elev nå sit fulde potentiale og skabe de bedste muligheder for fremtidig succes. Tag initiativ og begynd dit eventyr ved Falkenborgskolen!

Aske Andersen a few seconds ago
Falkenborgskolen
Ved Kirken 1
3600 Frederikssund

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Falkenborgskolen

Read a bit more about Falkenborgskolen.