At Gandrup Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Gandrup Skole

Profil Pædagogiske principper

Gandrup Skole ligger i den nordøstlige del af Aalborg kommune. Det er en skole, hvor der er en høj grad af forældreopbakning, og hvor der er gode faciliteter både inde og ude. Skolens indsatsområde i de kommende skoleår er naturligvis arbejdet med den nye skolereform. Der er samtidigt lagt tilrette for et fokus på pædagogisk brug af it, ligesom bevægelse fylder meget i hverdagen.

På Gandrup Skole arbejdes der i selvstyrende team i tre afdelinger - indskoling, mellemtrin og udskoling. I de tre teams dækkes kendt fravær.

Vores foreløbige mål for 17/18 er:

Varieret skoledag herunder fleksible skemaer

Fokus på tydelige læringsmål og brug af undervisningsdifferentiering i undervisningen

Udpræget anvendelse af holddannelse

Skolens indsatsområder Klik for at komme til Gandrup Skoles målpil 2016.

Aske Andersen a few seconds ago
Gandrup Skole
Bredgade 5
9362 Gandrup

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Gandrup Skole

Read a bit more about Gandrup Skole.