ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Gandrup Skole

Profil Pædagogiske principper

Gandrup Skole ligger i den nordøstlige del af Aalborg kommune. Det er en skole, hvor der er en høj grad af forældreopbakning, og hvor der er gode faciliteter både inde og ude. Skolens indsatsområde i de kommende skoleår er naturligvis arbejdet med den nye skolereform. Der er samtidigt lagt tilrette for et fokus på pædagogisk brug af it, ligesom bevægelse fylder meget i hverdagen.

På Gandrup Skole arbejdes der i selvstyrende team i tre afdelinger - indskoling, mellemtrin og udskoling. I de tre teams dækkes kendt fravær.

Vores foreløbige mål for 17/18 er:

Varieret skoledag herunder fleksible skemaer

Fokus på tydelige læringsmål og brug af undervisningsdifferentiering i undervisningen

Udpræget anvendelse af holddannelse

Skolens indsatsområder Klik for at komme til Gandrup Skoles målpil 2016.

Aske Andersen a few seconds ago
Gandrup Skole
Bredgade 5
9362 Gandrup

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Gandrup Skole

Read a bit more about Gandrup Skole.