At Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas

Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas is an amazing school located at 5000 S Jones Blvd, Las Vegas, NV 89118, USA. It offers a wide range of educational programs for young learners from infants to kindergarteners. The school has a highly qualified faculty that provides an individualized and nurturing learning environment for each student. It also features modern classrooms with interactive technologies and innovative tools to facilitate learning. Furthermore, the school offers numerous extracurricular activities to engage students in different types of activities and help them to develop their skills. Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas is truly a great place to send your children for quality education and holistic development.

Aske Andersen a few seconds ago
Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas
5000 S Jones Blvd
Las Vegas
NV 89118
USA

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas

Read a bit more about Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas.