ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas

Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas is an amazing school located at 5000 S Jones Blvd, Las Vegas, NV 89118, USA. It offers a wide range of educational programs for young learners from infants to kindergarteners. The school has a highly qualified faculty that provides an individualized and nurturing learning environment for each student. It also features modern classrooms with interactive technologies and innovative tools to facilitate learning. Furthermore, the school offers numerous extracurricular activities to engage students in different types of activities and help them to develop their skills. Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas is truly a great place to send your children for quality education and holistic development.

Aske Andersen a few seconds ago
Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas
5000 S Jones Blvd
Las Vegas
NV 89118
USA

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas

Read a bit more about Kids 'R' Kids Learning Academy of South West Las Vegas.