At Sophieskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Sophieskolen

Sophieskolen er et unikt sted, der er hjemsted for uddannelse og læring. Beliggende i 4800 Nykøbing Falster, Danmark, denne skole har været en fælles kilde til børn og voksne med forskellige baggrunde. Faktisk har Sophieskolen fungeret som en platform for social inklusion siden det blev grundlagt i 1983.

Skolens lærere har konstant arbejdet for at skabe et miljø, der tilskynder innovation, deltagelse og udvikling. Fra matematik til dans, de har konstant leget med ideer og metoder for at sikre, at alle elever kan få den bedst mulige uddannelse. Dette er især vigtigt, da skolens mål er at fremme social inklusion og øge kvaliteten af ​​livet for deres studerende.

Gennem årene har skolen forsøgt at give deres elever muligheder til at udvikle deres intellektuelle evner, ved at give dem muligheder for at deltage i aktiviteter som kunst, sport og kultur. En af de måder, hvorpå skolen gør dette på, er ved at samarbejde med andre organisationer for at give deres studerende et bredere spektrum af læringsmuligheder.

På trods af det faktum, at skolen er beliggende i et sted med få økonomiske ressourcer, har det formået at give sine elever et bredere perspektiv på livet. Dette har været muligt takket være den store indsats fra skolens personale og det store antal organisationer og NGO'er, der har støttet skolens initiativer gennem årene.

Sophieskolen er virkelig et helt unikt miljø og et bevis på det faktum, at social inklusion og uddannelse ikke behøver at være en dyr affære. Det respekterer forskelligheden i elevernes baggrunde og giver dem muligheden for selvbestemmelse til at uddanne sig selv.

At uddanne sig selv gennem Sophieskolen kan hjælpe med at forberede eleverne på fremtiden. Ved at give dem mulighed for at opdage deres potentiale og tilbede kreativiteten i livet kan det hjælpe dem med at realisere deres drømme. Vi opfordrer alle til at undersøge de mange læringsmuligheder på Sophieskolen!

Aske Andersen a few seconds ago
Sophieskolen
Merkurs Plads 4
4800 Nykøbing Falster

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Sophieskolen

Read a bit more about Sophieskolen.