About Tingbjerg Heldagsskole

Vi har fokus på følgende områder for i fællesskab at opnå skolens vision: Visionen for Tingbjerg Heldagsskole. Skolen hvor hvert barn, gennem læring og trivsel, udvikler sig i et trygt og mangfoldigt fællesskab. Her danner barnet de bedst mulige forudsætninger, for sin fremtid og sin aktive deltagelse i samfundet. Dannelse:  Det enkelte barn styrkes i sin samfunds- kultur- og demokratiforståelse.  Barnets dannelse formes gennem faglig, personlig og social læring.  Barnets kulturelle og etniske identitet styrkes igennem udvikling af barnets personlige kompetencer. Læring/Sprog:  Det enkelte barns flersprogethed opfattes som en ressource og inddrages i den daglige sprog- og begrebsudvikling, samt barnets generelle læring.  Barnet mødes i et kreativt og trygt læringsmiljø med tydelig klasserumsledelse, hvor lærere og pædagoger understøtter barnets trivsel og læring.  Vi har høje faglige forventninger til det enkelte barn. Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Forældresamarbejde:  Barnets trivsel og faglige udvikling understøttes gennem ligeværdigt og respektfuldt samarbejde.  Forældrene inddrages i barnets skoleliv, og vi skaber mulighed for, at forældrene forstår og indgår i samarbejdet.  Vi har høje forventninger til forældrenes indsats, engagement og samarbejde omkring barnets skolegang.

Indskolingen:  Gennem kreativ udfoldelse understøttes barnets sociale og personlige udvikling.  Barnets læring og trivsel understøttes gennem høje forventninger, anerkendelse og målstyret undervisning.  Vi tilbyder et tæt skole/hjem-samarbejde, der bygger på tydelige og gensidige forventninger. Mellemtrinnet:  Barnet skal lære at kunne samarbejde og se styrken med samarbejdet og få viden om, at man kan mene og tænke forskelligt, men stadig være en del af et fællesskab.  Vi giver det enkelte barn tryghed, gennem strukturerede faglige og sociale aktiviteter på tværs af afdelingens årgange i både undervisning og pauser.  Vi udvikler undervisningen gennem metodemangfoldighed, med fokus på IT og bevægelse. Udskolingen:  I samarbejde med forældrene udvikler vi barnets handlekompetence. Her danner barnet de bedst mulige forudsætninger for sin fremtid og aktive deltagelse i samfundet.  Vi udvikler barnet gennem differentieret og målstyret undervisning, som klæder barnet på til de personlige, sociale og faglige krav, som barnet bliver mødt med.  Undervisningsparathed og uddannelsesparathed vil være centrale elementer i udskolingen. Fritidsdelen:  Vi har fokus på relationsdannelse og det enkelte barns sociale og personlige kompetencer, så barnet kan få venskaber, der giver trivsel og velfærd.  Vi tilbyder mange forskellige synlige pædagogiske aktiviteter, hvor der er fokus på det enkelte barns aktive fritid. Hvor medbestemmelse og medinddragelse er et vigtigt omdrejningspunkt.

Service:  Kontoret: Vi er en del af en enhed, der yder en god service, som skaber tryghed og gode rammer, for børn, forældre og medarbejdere.  Køkkenet: Vi har ansvaret for produktionen af sunde og velsmagende måltider, hvor barnet gennem praktisk læring udvikler sin maddannelse.  Teknik og rengøring: Vi sikrer de grundlæggende fysiske rammer for læring og trivsel, for børn og medarbejdere. 2- 3-

Aske Andersen a few seconds ago
Tingbjerg Heldagsskole
Skolesiden 2
2700 Brønshøj

Playgrounds near Tingbjerg Heldagsskole

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.