About Aarupskolen

At skabe gode fællesskaber er en vedvarende proces, der handler om at skabe/etablere åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle skolens elever trives og oplever sig som aktive deltagere i det faglige og sociale fællesskab.

På Aarupskolen bliver alle elever set, anerkendt og værdsat som de unikke personer de er og dermed sikres en faglig, personlig og social udvikling.

Alle involverede aktører deltager aktivt i et tæt samarbejde og føler medansvar for at, respektere og værdsætte hver enkelt elev.

Aske Andersen a few seconds ago
Aarupskolen
Møllebakken 31
5560 Aarup
Photo of Aarupskolen
Nina Andreasen
a few seconds ago
Photo of Aarupskolen
Nina Andreasen
a few seconds ago
Photo of Aarupskolen
Nina Andreasen
a few seconds ago

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.