Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Duborg-Skolen

Duborg-Skolen er en del af skolesystemet for det danske mindretal i Sydslesvig. Skolen rummer elever fordelt over 7 årgange, fra 7. til 13. klasse. Siden 2008 er disse årgange fordelt på 2 skoleformer, dels fællesskolens 7.-10. årgang og dels fællesskolens gymnasium, dvs. 11.-13. årgang.

Skolen er anerkendt af de tyske myndigheder. Det stiller krav om, at vi overholder en række regler og love, der adskiller sig fra danske normer og praksis. Men skolen følger alligevel, som alle skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, en dansk pædagogisk praksis, hvis hovedkendetegn er følgende:

  • Vi bestræber os på at sikre en god skolegang for alle elever, således at den enkelte elevs muligheder og evner kommer til bedst mulig udfoldelse.

  • Der hersker en god, venskabelig omgangstone mellem lærere og elever, hvor der gives plads til alle. Eleverne skal føle sig velkomne og opleve, at de har det rart, samtidig med at der også stilles krav til dem om at dygtiggøre og udvikle sig. God og omsorgsfuld adfærd fra alle sider er en selvfølge, bl.a. fordi det er forudsætningen for, at skolen kan udvikle elevernes kritiske stillingtagen til sig selv, fag, skole og mindretal.

  • Al undervisning, bortset fra undervisning i fremmedsprog, foregår på dansk, ligesom det meste undervisningsmateriale er på dansk. Tysksproget materiale inddrages dog, dels når der arbejdes med tyske forhold, og dels som del af forberedelsen af eleverne på en eventuel fremtid som studerende på videregående uddannelsesinstitutioner i Tyskland eller som borgere i Tyskland.

  • Undervisningen er kendetegnet ved dynamik og fleksibilitet. Der gøres brug af en bred vifte af undervisningsformer, således at der bevares en balance mellem velprøvede, velkendte undervisningsformer – og fx de nye muligheder, den moderne teknologi giver.

Aske Andersen a few seconds ago
Duborg-Skolen
Ritterstr.27
D-24939 Flensburg

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.