At Duborg-Skolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Duborg-Skolen

Duborg-Skolen er en del af skolesystemet for det danske mindretal i Sydslesvig. Skolen rummer elever fordelt over 7 årgange, fra 7. til 13. klasse. Siden 2008 er disse årgange fordelt på 2 skoleformer, dels fællesskolens 7.-10. årgang og dels fællesskolens gymnasium, dvs. 11.-13. årgang.

Skolen er anerkendt af de tyske myndigheder. Det stiller krav om, at vi overholder en række regler og love, der adskiller sig fra danske normer og praksis. Men skolen følger alligevel, som alle skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, en dansk pædagogisk praksis, hvis hovedkendetegn er følgende:

  • Vi bestræber os på at sikre en god skolegang for alle elever, således at den enkelte elevs muligheder og evner kommer til bedst mulig udfoldelse.

  • Der hersker en god, venskabelig omgangstone mellem lærere og elever, hvor der gives plads til alle. Eleverne skal føle sig velkomne og opleve, at de har det rart, samtidig med at der også stilles krav til dem om at dygtiggøre og udvikle sig. God og omsorgsfuld adfærd fra alle sider er en selvfølge, bl.a. fordi det er forudsætningen for, at skolen kan udvikle elevernes kritiske stillingtagen til sig selv, fag, skole og mindretal.

  • Al undervisning, bortset fra undervisning i fremmedsprog, foregår på dansk, ligesom det meste undervisningsmateriale er på dansk. Tysksproget materiale inddrages dog, dels når der arbejdes med tyske forhold, og dels som del af forberedelsen af eleverne på en eventuel fremtid som studerende på videregående uddannelsesinstitutioner i Tyskland eller som borgere i Tyskland.

  • Undervisningen er kendetegnet ved dynamik og fleksibilitet. Der gøres brug af en bred vifte af undervisningsformer, således at der bevares en balance mellem velprøvede, velkendte undervisningsformer – og fx de nye muligheder, den moderne teknologi giver.

Aske Andersen a few seconds ago
Duborg-Skolen
Ritterstr.27
D-24939 Flensburg

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Duborg-Skolen

Read a bit more about Duborg-Skolen.