ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Duborg-Skolen

Duborg-Skolen er en del af skolesystemet for det danske mindretal i Sydslesvig. Skolen rummer elever fordelt over 7 årgange, fra 7. til 13. klasse. Siden 2008 er disse årgange fordelt på 2 skoleformer, dels fællesskolens 7.-10. årgang og dels fællesskolens gymnasium, dvs. 11.-13. årgang.

Skolen er anerkendt af de tyske myndigheder. Det stiller krav om, at vi overholder en række regler og love, der adskiller sig fra danske normer og praksis. Men skolen følger alligevel, som alle skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, en dansk pædagogisk praksis, hvis hovedkendetegn er følgende:

  • Vi bestræber os på at sikre en god skolegang for alle elever, således at den enkelte elevs muligheder og evner kommer til bedst mulig udfoldelse.

  • Der hersker en god, venskabelig omgangstone mellem lærere og elever, hvor der gives plads til alle. Eleverne skal føle sig velkomne og opleve, at de har det rart, samtidig med at der også stilles krav til dem om at dygtiggøre og udvikle sig. God og omsorgsfuld adfærd fra alle sider er en selvfølge, bl.a. fordi det er forudsætningen for, at skolen kan udvikle elevernes kritiske stillingtagen til sig selv, fag, skole og mindretal.

  • Al undervisning, bortset fra undervisning i fremmedsprog, foregår på dansk, ligesom det meste undervisningsmateriale er på dansk. Tysksproget materiale inddrages dog, dels når der arbejdes med tyske forhold, og dels som del af forberedelsen af eleverne på en eventuel fremtid som studerende på videregående uddannelsesinstitutioner i Tyskland eller som borgere i Tyskland.

  • Undervisningen er kendetegnet ved dynamik og fleksibilitet. Der gøres brug af en bred vifte af undervisningsformer, således at der bevares en balance mellem velprøvede, velkendte undervisningsformer – og fx de nye muligheder, den moderne teknologi giver.

Aske Andersen a few seconds ago
Duborg-Skolen
Ritterstr.27
D-24939 Flensburg

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Duborg-Skolen

Read a bit more about Duborg-Skolen.