About Enghaveskolen

Om Enghaveskolen

Enghaveskolen er en folkeskole i Odense Kommune, der tilbyder undervisning til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, de fleste med autisme.

Der kan også være tale om hyperaktivitetsforstyrrelser, bevægelsesstereotypier, Tourette Syndrom og andre disintegrative forstyrrelser.

Eleverne kan have vanskeligheder inden for områder som f.eks. kommunikation - sproglig forståelse, sprogligt udtryk - begrebsdannelse, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.

Klasseinddelingen sker ud fra kriterier som alder, faglighed, funktionsniveau og sociale relationer/kammeratskaber.

Aske Andersen a few seconds ago
Enghaveskolen
Roesskovsvej 125
5200 Odense V

Playgrounds near Enghaveskolen

Roesskovsvej Legeplads
Roesskovsvej 9
Dyrupgårds alle. Legeplads
Dyrupgårds Alle
Fruens Bøge Skov. Legeplads
Fruens Bøge Skov 7
Gammel Ådalsvej Legeplads
Gammel Ådalsvej 17
Legeplads
Odense NV
Legeplads Fredensgade
Fredensgade 40
Legepladsen Skovsøen
Skovalleen 35
Roesskovsvej. Legeplads
Roesskovsvej 104
Skovalleen Legeplads
Skovalleen 35

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.