At Vestskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Vestskolen

Vestskolen – Skolen, som definerer danske børns drømme

På Vestskolen tror vi, at en god uddannelse starter med at skabe et levende og engagerende læringsmiljø. Vi har opnået dette ved at skabe et åbent og katalysatorisk miljø, hvor alle børn har mulighed for at udfolde deres bedste egenskaber.

Vores skole er landsdækkende, og tilbyder en helt særlig stemning. Et sted, hvor der er overskud til at udforske nye aktiviteter og praktiske færdigheder. Vores engagerede lærere har forsigtigt stillet et unikt fokus på at levere kvalitet i undervisningen, så hvert enkelt barn får en timevist og målrettet undervisning.

At gå på Vestskolen sikrer børn en god start på deres uddannelse. Vi har sørget for, at alle børn har adgang til state-of-the-art it-udstyr og klasseværelser konstrueret til at lette samarbejdet og samspillet. Vi er også stolte af vores dedikerede team af forældre. Sammen skaber vi en tryg og kærlighedsfyldt hverdag for alle vores skolebørn.

Vores lærere lægger stor vægt på at fremme børnenes kreative evner ved at tilskynde dem til at tænke ud af boksen og se ting fra andre perspektiver. Vi lægger vægt på innovation, så børnene lærer at arbejde selvstændigt og struktureret. Vi studerer hele elevens eksistens og hjælper dem med at finde deres sande potentiale og nianer ikke kun konkrete emner.

På Vestskolen tror vi, at drømme kan nås med mod og lidenskab; vores fo od godt milj æ stimulerer alle børn til at føle sig betydningsfulde og respekteret, så de kan realisere deres drømme . .

Hvis du ønsker at give dine børn mulighed for succes - kom til Vestskolens - den magiske uddannelsesoplevelse. Kom i dag for en rundvisningfor at opleve det bedste fra dansk læring!

Aske Andersen a few seconds ago
Vestskolen

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Vestskolen

Read a bit more about Vestskolen.