Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Gandrup Skole

Profil Pædagogiske principper

Gandrup Skole ligger i den nordøstlige del af Aalborg kommune. Det er en skole, hvor der er en høj grad af forældreopbakning, og hvor der er gode faciliteter både inde og ude. Skolens indsatsområde i de kommende skoleår er naturligvis arbejdet med den nye skolereform. Der er samtidigt lagt tilrette for et fokus på pædagogisk brug af it, ligesom bevægelse fylder meget i hverdagen.

På Gandrup Skole arbejdes der i selvstyrende team i tre afdelinger - indskoling, mellemtrin og udskoling. I de tre teams dækkes kendt fravær.

Vores foreløbige mål for 17/18 er:

Varieret skoledag herunder fleksible skemaer

Fokus på tydelige læringsmål og brug af undervisningsdifferentiering i undervisningen

Udpræget anvendelse af holddannelse

Skolens indsatsområder Klik for at komme til Gandrup Skoles målpil 2016.

Aske Andersen a few seconds ago
Gandrup Skole
Bredgade 5
9362 Gandrup

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.