LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Gandrup Skole

Profil Pædagogiske principper

Gandrup Skole ligger i den nordøstlige del af Aalborg kommune. Det er en skole, hvor der er en høj grad af forældreopbakning, og hvor der er gode faciliteter både inde og ude. Skolens indsatsområde i de kommende skoleår er naturligvis arbejdet med den nye skolereform. Der er samtidigt lagt tilrette for et fokus på pædagogisk brug af it, ligesom bevægelse fylder meget i hverdagen.

På Gandrup Skole arbejdes der i selvstyrende team i tre afdelinger - indskoling, mellemtrin og udskoling. I de tre teams dækkes kendt fravær.

Vores foreløbige mål for 17/18 er:

Varieret skoledag herunder fleksible skemaer

Fokus på tydelige læringsmål og brug af undervisningsdifferentiering i undervisningen

Udpræget anvendelse af holddannelse

Skolens indsatsområder Klik for at komme til Gandrup Skoles målpil 2016.

Aske Andersen a few seconds ago
Gandrup Skole
Bredgade 5
9362 Gandrup