SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Gandrup Skole

Read a bit more about Gandrup Skole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Gandrup Skole

Profil Pædagogiske principper

Gandrup Skole ligger i den nordøstlige del af Aalborg kommune. Det er en skole, hvor der er en høj grad af forældreopbakning, og hvor der er gode faciliteter både inde og ude. Skolens indsatsområde i de kommende skoleår er naturligvis arbejdet med den nye skolereform. Der er samtidigt lagt tilrette for et fokus på pædagogisk brug af it, ligesom bevægelse fylder meget i hverdagen.

På Gandrup Skole arbejdes der i selvstyrende team i tre afdelinger - indskoling, mellemtrin og udskoling. I de tre teams dækkes kendt fravær.

Vores foreløbige mål for 17/18 er:

Varieret skoledag herunder fleksible skemaer

Fokus på tydelige læringsmål og brug af undervisningsdifferentiering i undervisningen

Udpræget anvendelse af holddannelse

Skolens indsatsområder Klik for at komme til Gandrup Skoles målpil 2016.

Aske Andersen a few seconds ago
Gandrup Skole
Bredgade 5
9362 Gandrup